Změna hodnocení článku

Autor: administrator <>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 20. 07. 2007

Pokud se někomu nelíbí vzhled hodnocení článku, které je obsažené v phpRS v článkové šabloně standard není nic těžkého si tento vzhled upravit. Stávající vzhled je tvořen pomocí tlačítek <INPUT TYPE=RADIO...> a poté odeslána odesílacím tlačítkem.

Po provedené úpravě se bude hodnocení odesílat kliknutím na obrázek známky, kterou článku dáme.

Popsaná úprava je dělána na verzi phpRS 2.8.1.Výsledek naší úpravy by měl vypadat takto.

Hodnocení článku

Budeme upravovat funkci HodnoceniCl v souboru specfce.php.

Najděte řádek 400 s tímto kódem

echo "<div class=\"hodnoceni-celkovy-ram\"><form action=\"view.php\" method=\"post\" style=\"margin: 0px;\">\n";

nahraďtě ho tímto kódem

echo "<div class=\"hodnoceni-celkovy-ram\">";
echo "<img src=\"image/topic/hodnoceni-ok.gif\" width=\"15\" height=\"19\" alt=\"Nejlepší známka\" />";
echo "&nbsp;<a href=\"view.php?hlasovani=1&cisloclanku=".$id_clanek."\"><img src=\"image/topic/hodnoceni-1.gif\" width=\"25\" height=\"19\" alt=\"Známka 1\" /></a>";
echo "&nbsp;<a href=\"view.php?hlasovani=2&cisloclanku=".$id_clanek."\"><img src=\"image/topic/hodnoceni-2.gif\" width=\"25\" height=\"19\" alt=\"Známka 2\" /></a>";
echo "&nbsp;<a href=\"view.php?hlasovani=3&cisloclanku=".$id_clanek."\"><img src=\"image/topic/hodnoceni-3.gif\" width=\"25\" height=\"19\" alt=\"Známka 3\" /></a>";
echo "&nbsp;<a href=\"view.php?hlasovani=4&cisloclanku=".$id_clanek."\"><img src=\"image/topic/hodnoceni-4.gif\" width=\"25\" height=\"19\" alt=\"Známka 4\" /></a>";
echo "&nbsp;<a href=\"view.php?hlasovani=5&cisloclanku=".$id_clanek."\"><img src=\"image/topic/hodnoceni-5.gif\" width=\"25\" height=\"19\" alt=\"Známka 5\" /></a>";
echo "&nbsp;<img src=\"image/topic/hodnoceni-ko.gif\" width=\"15\" height=\"19\" alt=\"Nejhorší známka\" /><br />";

a kód na řádcích 406 až 413

echo "<input type=\"radio\" name=\"hlasovani\" value=\"1\" />1 ";
echo "<input type=\"radio\" name=\"hlasovani\" value=\"2\" />2 ";
echo "<input type=\"radio\" name=\"hlasovani\" value=\"3\" />3 ";
echo "<input type=\"radio\" name=\"hlasovani\" value=\"4\" />4 ";
echo "<input type=\"radio\" name=\"hlasovani\" value=\"5\" />5 ";
echo "<input type=\"submit\" value=\" ".RS_SP_TL_ZNAMKA." \" class=\"tl\" />\n";
echo "<input type=\"hidden\" name=\"cisloclanku\" value=\"".$id_clanek."\" />\n";
echo "</form></div>\n";

nahraďtě tímto kódem

echo "</div>\n";

Tímto je úprava souboru specfce.php hotová. Musíme ještě vytvořit obrázky hodnoceni-1.gif až hodnoceni-5.gif, které budou zobrazovat známky a obrázky hodnoceni-ok.gif zobrazující dobré a hodnoceni-ko.gif zobrazující špatné hodnocení. Tyto obrázky jsou umístěny v adresáři image\topic.

Upravenou verzi souboru specfce.php a obrázky použité v tomto hodnocení je možné si stáhnout s sekci download.