Integrace editoru XStandard Lite 1.7.1

Autor: administrator <>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 30. 05. 2007

Do redakčního systému phpRS 2.8.1 lze implementovat k editaci článků několik editorů (FCKeditor, TinyMCE).

Editor XStandard Lite 1.7.1 se mi líbil a rozhodl jsem ho integrovat do phpRS verze 2.8.1. Integrace není tvořena jako plugin ale je řešena přímou editací souborů redakčního systému.

 Výsledek vypadá takto:

XStandard

Pro správnou funkci je třeba mít nainstalovaný zmíněný editor ve Windows nebo Mac OSX .Tato úprava zohledňuje i uživatele, kteří nemají nainstalovaný tento editor. Těm se zobrazí standartní rozhraní z phpRS pro editaci článků.

Celá úprava není složitá. Spočívá pouze v editaci souboru aarticles.php . Budeme upravovat funkce Clanky a FormUpClanek .

Úprava funkce Clanky .
Najděte řádky 303 a 304 s následujícím kódem:

// formular
echo "<form action=\"admin.php\" method=\"post\">

a nahraďte je následujícím kódem:

// formular
?>
<script type="text/javascript">
function myOnSubmitEventHandler() {
try {
if(typeof(document.getElementById('editor1').EscapeUnicode) == 'undefined') {throw "Error"
}
else {
document.getElementById('editor1').EscapeUnicode = false;
document.getElementById('editor2').EscapeUnicode = false;
document.getElementById('aeuvod').value = document.getElementById('editor1').value;
document.getElementById('aetext').value = document.getElementById('editor2').value;
}
}
catch(er) {
document.getElementById('aeuvod').value = document.getElementById('alternate1').value;
document.getElementById('aetext').value = document.getElementById('alternate2').value;
}
}
</script>
<?php
// formular
echo "<form action=\"admin.php\" method=\"post\" onsubmit=\"myOnSubmitEventHandler()\">

Najděte řádek 337 s následujícím kódem:

<textarea name=\"aeuvod\" rows=\"8\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".RS_CLA_CL_FORM_UVOD_INFO."</textarea></td></tr>

a nahraďte ho tímto kódem:

";
?>
<object type="application/x-xstandard" id="editor1" width="650" height="300">
<param name="Value" value="<?php echo htmlspecialchars($data_clanek["uvod"], ENT_COMPAT) ?>" />
<param name="CSS" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/format.css" />
<param name="Lang" value="cz" />
<param name="Localization" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/localization-cz.xml" />
<param name="Styles" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/styles-cz.xml" />
<param name="ShowStyles" value="yes" />
<param name="Toolbar" value="
cut,copy,paste,,undo,,blockquote,undo-blockquote,,wysiwyg,source,preview,screen-reader,help;
strong,em,underline,strikethrough,,align-left,align-center,align-right,,sup,sub,,ordered-list,unordered-list,,draw-layout-table,draw-data-table,layout-table,data-table,,image,line,hyperlink,,copyright,registered-trade-mark,trade-mark" />
<?php echo "<textarea name=\"alternate1\" id=\"alternate1\" rows=\"20\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".RS_CLA_CL_FORM_UVOD_INFO."</textarea>"; ?>
</object>
<input type="hidden" name="aeuvod" id="aeuvod" value="" />
<?php
echo "
</td></tr>

Najděte řádek 360 s kódem:

<textarea name=\"aetext\" rows=\"10\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".RS_CLA_CL_FORM_HLA_TEXT_INFO."</textarea></td></tr>

a nahraďte ho následujícím kódem:

";
?>
<object type="application/x-xstandard" id="editor2" width="650" height="700">
<param name="Value" value="<?php echo htmlspecialchars($data_clanek["text"], ENT_COMPAT) ?>" />
<param name="CSS" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/format.css" />
<param name="Lang" value="cz" />
<param name="Localization" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/localization-cz.xml" />
<param name="Styles" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/styles-cz.xml" />
<param name="ShowStyles" value="yes" />
<param name="Toolbar" value="
cut,copy,paste,,undo,,blockquote,undo-blockquote,,wysiwyg,source,preview,screen-reader,help;
strong,em,underline,strikethrough,,align-left,align-center,align-right,,sup,sub,,ordered-list,unordered-list,,draw-layout-table,draw-data-table,layout-table,data-table,,image,line,hyperlink,,copyright,registered-trade-mark,trade-mark" />
<?php echo "<textarea name=\"alternate2\" id=\"alternate2\" rows=\"40\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".RS_CLA_CL_FORM_HLA_TEXT_INFO."</textarea>"; ?>
</object>
<input type="hidden" name="aetext" id="aetext" value="" />
<?php
echo "</td></tr>

 

Dále budeme upravovat funkci FormUpClanek v témže dokumentu.
Najděte řádky 759 a 760 s kódem:

// promenne "uvod", "text" a "t_slova" mohou pri nekterych nastaveni MySQL databaze vyzadovat jeste korekci funkci - stripslashes
echo "<form action=\"admin.php\" method=\"post\">

a nahraďte je následujícím kódem:

// promenne "uvod", "text" a "t_slova" mohou pri nekterych nastaveni MySQL databaze vyzadovat jeste korekci funkci - stripslashes
?>
<script type="text/javascript">
function myOnSubmitEventHandler() {
try {
if(typeof(document.getElementById('editor1').EscapeUnicode) == 'undefined') {
throw "Error"
}
else {
document.getElementById('editor1').EscapeUnicode = false;
document.getElementById('editor2').EscapeUnicode = false;
document.getElementById('aeuvod').value = document.getElementById('editor1').value;
document.getElementById('aetext').value = document.getElementById('editor2').value;
}
}
catch(er) {
document.getElementById('aeuvod').value = document.getElementById('alternate1').value;
document.getElementById('aetext').value = document.getElementById('alternate2').value;
}
}
</script>
<?php
// promenne "uvod", "text" a "t_slova" mohou pri nekterych nastaveni MySQL databaze vyzadovat jeste korekci funkci - stripslashes
echo "<form action=\"admin.php\" method=\"post\" onsubmit=\"myOnSubmitEventHandler()\">

Najděte řádek 793 s kódem:

<textarea name=\"aeuvod\" rows=\"8\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".KorekceHTML($data_clanek["uvod"])."</textarea></td></tr>

a nahraďte ho následujícím kódem:

";
?>
<object type="application/x-xstandard" id="editor1" width="650" height="300">
<param name="Value" value="<?php echo htmlspecialchars($data_clanek["uvod"], ENT_COMPAT) ?>" />
<param name="CSS" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/format.css" />
<param name="Lang" value="cz" />
<param name="Localization" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/localization-cz.xml" />
<param name="Styles" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/styles-cz.xml" />
<param name="ShowStyles" value="yes" />
<param name="Toolbar" value="
cut,copy,paste,,undo,,blockquote,undo-blockquote,,wysiwyg,source,preview,screen-reader,help;
strong,em,underline,strikethrough,,align-left,align-center,align-right,,sup,sub,,ordered-list,unordered-list,,draw-layout-table,draw-data-table,layout-table,data-table,,image,line,hyperlink,,copyright,registered-trade-mark,trade-mark" />
<?php echo "<textarea name=\"alternate1\" id=\"alternate1\" rows=\"20\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".KorekceHTML($data_clanek["uvod"])."</textarea>"; ?>
</object>
<input type="hidden" name="aeuvod" id="aeuvod" value="" />
<?php
echo "
</td></tr>

Najděte řádek 816 s kódem:

<textarea name=\"aetext\" rows=\"10\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".KorekceHTML($data_clanek["text"])."</textarea></td></tr>

a nahraďte ho následujícím kódem:

";
?>
<object type="application/x-xstandard" id="editor2" width="650" height="700">
<param name="Value" value="<?php echo htmlspecialchars($data_clanek["text"], ENT_COMPAT) ?>" />
<param name="CSS" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/format.css" />
<param name="Lang" value="cz" />
<param name="Localization" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/localization-cz.xml" />
<param name="Styles" value="<?php echo $GLOBALS["baseadr"]; ?>xstandard/styles-cz.xml" />
<param name="ShowStyles" value="yes" />
<param name="Toolbar" value="
cut,copy,paste,,undo,,blockquote,undo-blockquote,,wysiwyg,source,preview,screen-reader,help;
strong,em,underline,strikethrough,,align-left,align-center,align-right,,sup,sub,,ordered-list,unordered-list,,draw-layout-table,draw-data-table,layout-table,data-table,,image,line,hyperlink,,copyright,registered-trade-mark,trade-mark" />
<?php echo "<textarea name=\"alternate2\" id=\"alternate2\"rows=\"40\" cols=\"85\" class=\"textbox\">".KorekceHTML($data_clanek["text"])."</textarea>"; ?>
</object>
<input type="hidden" name="aetext" id="aetext" value="" />
<?php
echo "
</td></tr>

A to je vše.

Na závěr si můžete upravený soubor aarticles.php stáhnout v sekci download .